Kızılcahamam Belediyesi
SEYHAMAMI TARİHİ KAPLICASI
Geri
SEYHAMAMI TARİHİ KAPLICASI

Kızılcahamam’a 18, Güvem’e 2 Km uzaklıkdaki Seyhamamı Kaplıcaları’nın, Haçlı Seferleri sırasında, Alman Orduları tarafından yaptırıldığı söyleniyor.

Eski ismi Kilise olan köye ismini veren eski Bizans kilisesi Candaroğlu beylerinden İskender Bey zamanında (XV.asrın ikinci yarısı) yıkılmış ve aynı yere bir cami inşa edilmiştir. Bu cami geçmişte birkaç defa restorasyon geçirmiş olup, 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak esaslı bir şekilde restore edilmiştir.

Osmanlı Alimi Ali Cevad, Seyhamamı’ndan, “Sek Hamamı” diye bahseder.

1943 Çerkeş depremi sırasında harap olan tesislerin ufak bir tamiratla yeniden kullanılır hale gelmesi sağlanmış ve uzun yıllar ilkel bir şekilde kalmıştır.

Hamamın bir özelliği de, termal suyun düşük bir ısıda ve doğal bir havuzda toplanmasıdır.

Seyhamamı ve civarında, bölgede yaygın olarak görülen 2. evre volkanizmasının tüf, tüfit, aglomera gibi proklastikleri ile andezitik lavlar yer alır.

Seyhamamı kaynağı, Hamamderesi boyunca uzanan K-G yönlü fay ile buna dik yönde (D-B) uzanan bir fayın kesişme yerinde yüzeye çıkmaktadır. Suyun çıktığı yere hamam oturtulmuş ve suyun yüzeydeki sıcaklığı 44 º dir.

Seyhamamı kaplıcası ve sıcak su kaynağı, Kızılcahamam kaplıcaları ve maden suyu gibi bir mekanizma ile oluşmaktadır. Yani bütün Kızılcahamam yöresi sıcak su kaynakları büyük bir bütünün parçalarıdır.