Kızılcahamam Belediyesi
ACISU DERESİ MADEN SUYU TRAVERTENLERİ
Geri
ACISU DERESİ MADEN SUYU TRAVERTENLERİ

Acısu deresi, ilçe merkezinin yaklaşık 4 km. kuzeydoğusundadır. Burada ilginç şekilde dere içinde bir çok noktadan doğal maden suyu çıkışları mevcuttur. Suların çıkış sıcaklıkları 31-34 º arasındadır.  Yurt içinde de oldukça iyi tanınmaktadır.

Maden suyu içerisinde sağlık için yararlı mineraller bulunduran, içilebilen doğal sudur.  Maden sularının yer altında bulunuş ve yüzeye çıkış mekanizması diğer sulara benzer şekildedir. Acısu jeositinde de ısıtıcı kayaçtan etkilenme söz konusudur. Bu suyun ılık olması ve diğer (Kızılcahamam-Seyhamamı) jeotermal kaynaklara yakınlığı, büyük bir jeotermal sistemin parçası olduğunu göstermektedir.

Acısu deresi boyunca Miyosen’ in 2. evre volkanizmasının ürünleri bulunmaktadır. Bunlar andezitik ve piroklastikleridir. D-KD ve B-GB yönlü birbirine paralel kırıklar (=faylar) madensuyunun yüzeye ulaşmasını sağlar.

Acı Deresinde maden suyu kaynağının hemen yanında 1980'lere kadar çevre halkı ve dışarıdan gelenler cilt rahatsızlıklarına karşı iyi geldiği bilinen  bir su bulunurdu. Buradaki üstü kapalı havuza toplanan sıcaklığı daha düşük su ve hemen yanındaki çamur cilt hastalarının tedavisinde kullanılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır.