Kızılcahamam Belediyesi
GÜVEM BEŞKONAK BAZALT SÜTUNLARI
Geri
GÜVEM BEŞKONAK BAZALT SÜTUNLARI

Güvem-Çerkeş karayolunda Fındıklı Mahallesi yanındaki boğazın iki tarafındaki kaya kütlesinde bulunurlar.

Bazaltlar  “üçüncü zaman“ da (Tersiyer; 20-25 milyon yıl önce ) oluşmuş volkanik patlamalarla magmadan yeryüzüne çıkmış silis yönünden fakir, demir ve magnezyum yönünden zengin altıgen prizma şeklinde bir lav kayacıdır.

Yarık ve çatlaklar boyunca yeryüzüne ulaşan bazalt lavları, eski topografik yapının uygun olduğu bölgelerde birikerek lav göllerini oluşturur.

Bu lav göllerinde alttan ve üstten soğuma başlar. Bazalt lavları soğuma esnasında % 5-10 oranında hacmini kaybeder ve böylece sütunları oluşturan ilk çatlaklar meydana gelir. Bu çatlaklar, lavın kristalleşmesi sürecinde gelişmektedir.

Soğumanın alttan üste veya üstten alta doğru olması veya soğumaya suların katkıda bulunma durumu, oluşan sütunların şeklini ve biçimini etkiler. Soğumanın tabandan olması durumunda akma yüzeyine dik sütunlar oluşur. Ancak lavın üzerinin akarsular tarafından örtülmesi ve suların çatlaklardan lavın içine sızması sonucunda daha hızlı soğuma olur ve bu durumda çeşitli yönlerde ve eğimde düzensiz sütunlar meydana gelir.

Lav kütlesi ne kadar homojen olursa, çatlaklar  ve  prizmalar da  o kadar düzgün olur.

Şekil itibarıyla sabun kalıplarına benzediği için halk arasında “Sabun Kayalar” olarak bilinen bazalt sütunlar, son yıllarda oldukça fazla ziyaretçi çekmektedir.