Kızılcahamam Belediyesi
Yeni Dönem İlk Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
15.04.2024

Belediyemiz Meclisi, 2024 yılı Nisan ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere 13 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 14.00'te, Belediyemiz hizmet binası ikinci katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Meclis geçici katipliğine Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı tarafından en genç 2 Üyenin davet edilmesi,

4- Yapılacak seçimlerde; oyların sayım, döküm ve sonuçların duyurulması için 2 kişiden oluşan “Tasnif Heyetinin” belirlenmesi, 

5- Meclis I. Başkan Vekili ile Meclis II. Başkan Vekilinin gizli oy ile 2 yıl görev yapmak üzere ayrı ayrı seçilmesi,

6- Meclis Üyeleri arasından gizli oy ile 2 yıl görev yapmak üzere 2 Asıl, 2 Yedek Meclis Katibinin ayrı ayrı seçilmesi,

7- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1yıllığına gizli oy ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33. Maddesinin (b) fıkrası ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazısı ile 2021/2 no’lu Genelgeleri gereğince; 2 Encümen Üyesinin seçilmesi,

8- İhtisas Komisyonlarının seçimi; a) Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazısı ve 2021/2 no’lu Genelgeleri gereğince; "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na 5 Üyenin seçilmesi (AK-Parti'den 3, CHP'den 2 Üye) b) Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi  ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazısı ve 2021/2 nolu Genelgeleri gereğince; "Plan ve Bütçe Komisyonu"na 5 Üyenin seçilmesi, (AK-Parti'den 3, CHP'den 2 Üye)

9- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazısı ve 2021/2 nolu Genelgeleri gereğince; isteğe bağlı ihtiyaç olabilecek İhtisas Komisyonlarının kurulmasına karar verilmesi halinde ise; a) Kurulacak Komisyon ya da Komisyonların belirlenmesi, b) Belirlenen Komisyon ya da Komisyonlara üye sayısının belirlenmesi, (AK-Parti'den 3, CHP'den 2 Üye) (Eğitim-Turizm-Kültür-Tarım ve Sosyal Hizm.Komisyonu gibi)

10- Üyesi olduğumuz Enerji Kentleri Birliğine, Belediyemizi temsilen 1 Asıl ve 1 Yedek Meclis yesinin seçilmesi ile tabii üye olarak Belediye Başkanı’nın bildirilmesi,

11- Üyesi olduğumuz Belediyeler Birliğine, Belediyemizi temsilen 1 Asıl ve 1 Yedek Meclis Üyesinin seçilmesi ile tabii üye olarak Belediye Başkanının bildirilmesi,

12- Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliğine, Belediyemizi temsilen 1 Asıl ve 1 Yedek Meclis Üyesinin seçilmesi ile tabii üye olarak Belediye Başkanının bildirilmesi,

13- Üyesi olduğumuz Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine, Belediyemizi temsilen 1 Asıl Meclis Üyesinin seçilmesi ile tabii üye olarak Belediye Başkanının bildirilmesi,

14- Belediye Meclis Üyeleri arasından, Belediye Başkan Yardımcısı norm kadrosunda görevlendirilen Başkan Yardımcısının ücretinin görüşülmesi,

15- Belediye Başkanı 2023 yılı Faaliyet Raporunun, Meclis I. Başkan Vekili Başkanlığında görüşülmesi,

16- Belediyemizin 2023 yılı Denetim Komisyon Raporu'nun okunarak, Meclisin bilgilendirilmesi,

17- Dilek, Temenniler ve Kapanış.