Kızılcahamam Belediyesi
NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
10.04.2019

Kızılcahamam Belediyesi Meclisi, 2019 yılı Nisan ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel ....

Kızılcahamam Belediyesi Meclisi, 2019 yılı Nisan ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 10 Nisan 2019 Çarşamba günü saat: 10.00’da, Belediye Hizmet binası Başkanlık katındaki toplantı salonunda gerçekleşti.

 

G  Ü  N  D  E  M                          :

 1- Yoklama ve Açılış,

 2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

 3- Meclis geçici katipliğine Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı tarafından en genç 2 üyenin

     davet edilmesi,

 4- Yapılacak seçimler; oyların sayım, döküm ve sonuçların duyurulması için 2 kişiden olu- 

     şan “Tasnif Heyetinin” seçilmesi,

 5- Meclis I. Başkan Vekili ile Meclis II. Başkan Vekilinin gizli oy ile 2 yıl görev yapmak     

     üzere ayrı ayrı seçilmesi,

 6- Meclis Üyeleri arasından gizli oy ile 2 yıl görev yapmak üzere 2 Asıl, 2 Yedek Meclis

     Katibinin ayrı ayrı seçilmesi,

 7- Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına gizli oy ile 2 Encümen Üyesinin ayrı ayrı seçilmesi,

 8- İhtisas Komisyonlarının seçimi;

 a) İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na 5 Üyenin seçilmesi,

 b) Plan ve Bütçe Komisyonu’na 5 Üyenin seçilmesi,

 9- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği-

     nin 21. Maddesine göre 2019 yılında kurulması ihtiyaç olabilecek İhtisas Komisyonlarının

     kurulması hususunun görüşülmesi,

     İhtiyaç olabilecek İhtisas Komisyonlarının kurulmasına karar verilmesi halinde ise;

     a) Kurulacak Komisyon ya da Komisyonların belirlenmesi,

     b) Belirlenen Komisyon ya da Komisyonlara üye sayısının belirlenmesi.

10-Kurucu olarak üyesi olduğumuz Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine 1 Asıl, 1 Yedek

     Meclis Üyesinin seçilmesi ile tabii üye olarak Belediye Başkanı’nın bildirilmesi,

11-Tarihi Kentler Birliğine 1 Asil, 1 Yedek Meclis Üyesinin seçilmesi ile tabii üye olarak

       Belediye Başkanının bildirilmesi,

 12- Belediye Meclis Üyeleri arasından Belediye Başkan Yardımcısı norm kadrosunda görev-

      lendirilen Başkan Yardımcısının ücretinin görüşülmesi,

13-2018 yılı Belediye Başkanı Yıllık Faaliyet raporunun okunması,

 14-2018 yılı Denetim Komisyon Raporunun okunması,

İlçemiz Kızılcahamam içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre veya yine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. Maddesine göre yapılan imar uygulamaları ve düzenlemeleri sonucunda oluşan, Yenice Mahallesinde kain 726 ada 18 parsel sayılı 606,23 m2 miktarındaki taşınmaz malda bulunan 116,23 m2 Belediye hissesinin, hissedarlarına satışının yapılması hususunun görüşülmesi,

16-Dilek, Temenniler ve Kapanış.