Kızılcahamam Belediyesi
Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
03.03.2020

Belediyemiz Meclisi, 2020 yılı Mart ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere 03 Mart 2020 tarihinde Salı günü saat: 10.00'da, Belediye hizmet binası ikinci katındaki Meclis Salonunda yapıldı. 


GÜNDEM:

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 31.05.2019 Tarih ve E.131415 Sayılı yazısı çerçeve- sinde, çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla yapılan şartlı nakdi yardım ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığıyla alınacak olan Hidromek marka HMK 62 SS Mini Kazıcı Yükleyici Aracının, kamu hizmetine tahsis edilerek haczedilememesinin görüşülmesi hususu,

4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 31.05.2019 Tarih ve E.131415 Sayılı yazısı çerçeve- sinde, çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla yapılan şartlı nakdi yardım ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığıyla alınan bir adet % 100 elektrikli beyaz renk Tragger marka LC-S700 2,5 m3 kapasiteli Mini Damperli Atık Toplama Aracının, kamu hizmetine tahsis edilerek haczedilememesinin görüşülmesi hususu,

5- Vilayetler Birliği Başkanlığının 18.02.2020 Tarih ve E.60 Sayılı yazıları ile sunulan mimari proje kapsamında, Belediyemizce Vilayetler Birliği Vilayetler Evi yapılmak üzere yapı ruhsatı düzenleneceğinden, D.S.İ. tarafından üzeri kapatılan derenin 111 ada 6 parsel kısmındaki bölümünün otopark olarak kamu yararına kullandırılması ve otoparkın mimari proje eki olarak değerlendirilme konularının görüşülmesi hususu,

6- Dilek, temenniler ve kapanış.