Kızılcahamam Belediyesi
Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
09.06.2020

Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2020 yılı Haziran ayı toplantısını yapmak üzere, Belediye Başkanlığı’nın 04.06.2020 tarihli gündem maddelerini teşkil eden yazının tebliğine istinaden, 09 Haziran 2020 tarihi Salı günü Saat: 10.00’da, Şehit Mehmet Erdem Caddesindeki Belediyemize ait Nikah ve Toplantı Salonunda, Koronavirüse karşı sağlık güvenliğine uygun tedbirler alınarak yapıldı.

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Sayın Süleyman ACAR, hatırlatmak üzere tebliğ edilen gündem maddelerini okudu.

 

G  Ü  N  D  E  M                          :

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Yapılacak seçimler; oyların sayım, döküm ve sonuçların duyurulması için 2 kişiden oluşan "Tasnif Heyeti"nin seçilmesi, 

4- Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına gizli oy ile 2 Encümen Üyesinin ayrı ayrı seçilmesi,

5- İhtisas Komisyonlarının seçimi;

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na 5 Üyenin seçilmesi,
  2. Plan ve Bütçe Komisyonu'na 5 Üyenin seçilmesi,

6- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği-
nin 21. Maddesine göre 2020 yılında kurulması ihtiyaç olabilecek İhtisas Komisyonlarının

kurulması hususunun görüşülmesi, İhtiyaç olabilecek İhtisas Komisyonlarının kurulmasına karar verilmesi halinde ise;

  1. Kurulacak Komisyon ya da Komisyonların belirlenmesi,
  2. Belirlenen Komisyon ya da Komisyonlara Üye sayısının belirlenmesi,

7- 2019 yılı Belediye Başkanı Yıllık Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi,

8- 2019 yılı Denetim Komisyon Raporu'nun okunarak Meclisin bilgilendirilmesi,

9- Belediyemizin 2019 yılı Gider ve Gelir Kesin Hesabının görüşülmesi,

10-Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi,
11-Norm Kadro Yönetmeliğine göre 1. derece Sıfır Atık Müdür Kadrosunun ihdas edilmesi, 
12-İlçemize 6360 Sayılı Yasa kapsamında bağlanan 104 Mahalle içerisinde bulunan ve Devir,

Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'nun 05.02.2020 Tarih ve 2020/08 Sayılı Kararı ile Belediyemize devri yapılan Eğerlidereköy Mahallesi 124 ada 63 parsel sayılı 1421,47 m2 ve Yukarıkise Mahallesi 202 ada 27 parsel sayılı 123,29 m2 miktarındaki taşınmaz malların satışının yapılması veya 10 yıllığına kiraya verilmesi için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

13- Dilek, temenniler ve kapanış.