Kızılcahamam Belediyesi
HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
01.06.2019

Belediyemiz Meclisi, 2019 yılı Haziran ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere 01 Haziran 2019 tarihinde Cumartesi günü saat: 10.00'da, Belediye hizmet binası ikinci kattaki Meclis salonunda gerçekleşti.

G Ü N D E M                    :

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemiz Meclisinin 07.05.2019 Tarih ve -51- Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılcahamam İlçesi merkez mahallelerde turizm sınırları içerisinde kalan alanlarda Belediyemizce hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının Kültür ve Turizm Bakanlığına Onay'a sunulmasına esas olmak üzere konunun incelenmesi için "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edilmiş olduğundan, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

4- Belediyemiz Meclisinin 08.05.2019 Tarih ve -52- Sayılı toplantısında; Kızılcahamam merkez mahalleler ile 6360 Sayılı Yasa kapsamında Belediyemize bağlanan 104 mahallede bulunan ve ekli listede ada parsel bilgileri yazılı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz malların satışının yapılması veya -10- yıllığına kiraya verilmesine esas olmak üzere konunun incelenmesi için "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edilmiş olduğundan, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

5- Belediyemiz Meclisinin 08.05.2019 Tarih ve -54- Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yanıközbekler Mahallesinde kain 1275 ve 768 parsellerin ticaret alanı olarak düzenlenmesine ilişkin yaptırılan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edilmiş olduğundan, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

6- Belediyemiz Meclisinin 09.05.2019 Tarih ve -55- Sayılı toplantısında; Emine USLUCAN ve diğer mal sahipleri tarafından, Kızılcahamam Belediye Başkanlığına verilen 09.04.2019 Tarih ve bila sayılı dilekçe ile; Yenice Mahallesinde kain 413 ada, imar planında Turizm Tesis Alanı emsal; 2,5 iken daha sonra yapılan imar planında Turizm Tesis Alanı olarak ve emsalin; 1,50'ye indirildiğinden bahisle kazanılmış hakkın geri iadesi yapılarak imar planında emsalin; 2,50 olarak düzenlenmesi konusu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edilmiş olduğundan, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

7- Belediyemiz Meclisinin 09.05.2019 Tarih ve -58- Sayılı toplantısında; Erdoğan AKYURT tarafından, Kızılcahamam Belediye Başkanlığına verilen 29.02.2019 Tarih ve bila sayılı dilekçe ile; Çeştepe Mahallesinde yeni imara açılan alanda, evinin imar planında park olarak düzenlendiği için yeniden imar plan tadilatı hazırlattığı bahisle planın onaylanması istendiğinden,  konu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edilmiş olduğundan, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

8- Belediyemiz Meclisinin 08.05.2019 Tarih ve -53- Sayılı toplantısında; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre Belediyemiz gelirlerinin günümüz şartlarına uygun hale getirilerek ayarlanması ve dolayısıyla Belediyemizin gelirlerinin artırılmasına esas olmak üzere konu "Plan ve Bütçe Komisyonu"na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

9- İlçemiz içerisinde yapılacak olan cephe rehabilitasyon projesi için İller Bankası A.Ş'den hibe istenmesi, İller Bankası ile yapılacak iş ve işlemler ile protokol yapmaya Belediye Başkanı Sayın Süleyman ACAR'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

10- İlçemiz Yenice Mahallesi Şehit Mehmet Erdem Caddesi üzerinde bulunan, icarındaki dükkandan dolayı Ergin ACAR hakkında Belediyemizce yürütülmekte olan 2019/12 E. Sayılı İcra Hukuk Mahkemesindeki tahliye davasına ilişkin 5393 Sayılı Kanun'un 18. Maddesinin (h) fıkrasına göre Ergin ACAR'ın tahliye edilip edilmeyeceğinin görüşülmesi,

11- Dilek, temenniler ve kapanış.