Kızılcahamam Belediyesi
Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
03.09.2019

Belediyemiz Meclisi, 2019 yılı Eylül ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere 03 Eylül 2019 tarihinde Salı günü saat: 10.00'da, Belediye hizmet binası ikinci kattaki Meclis salonunda Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın katılımı ile gerçekleşti.

GÜNDEM                    :

1-Yoklama ve Açılış,

2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3-Belediyemiz Meclisinin 02.08.2019 Tarih ve -82- Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılcahamam İlçesi merkez Mahallelerde turizm sınırları içerisinde kalan alanlarda Belediyemizce hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Kültür ve Turizm Bakanlığına Onay'a sunulmasına esas olmak üzere, süre uzatımı verilerek "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi, 

4- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz esnaflarında icarda bulunan dükkan devirlerinde; O ayki kira tutarının on katı (devir alan), on katı (devir eden) akrabalık bağı aranmaksızın Belediyemizce tüm kiracılar arasında yapılan devirlerde ücret tahsil edildiği, bu konudaki 10.10.2017 Tarih ve 138 Sayılı ekli Meclis Kararının yeniden değerlendirilerek, 1. derece akrabaları (anne, baba, çocuklar, evlatlık) arasında yapılacak devirlerde ücret alınıp alınmamasının görüşülmesi,

5- Dilek, temenniler ve kapanış.