Kızılcahamam Belediyesi
Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
01.10.2019

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2019 yılı Ekim  ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında  01 Ekim 2019 tarihinde Salı günü saat: 10.00'da, Belediye hizmet binası ikinci kattaki Meclis salonunda gerçekleşti.

2019 yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısının Gündemi :

GÜNDEM                    :

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 31.05.2019 Tarih ve E.131415 Sayılı Makam Olur'u çerçevesinde Çevre Kirliliğinin Giderilmesi amacıyla yapılan şartlı nakdi yardım ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığıyla alınan IVECO Marka ZCFA71AD802697857 Şasi ve F4AFE411FJ0021705619 Motor nolu 8+1 m3 Çöp Toplama Aracının Kızılcahamam Belediyemizin kamu hizmetine tahsis edilerek haczedilememesinin görüşülmesi,

4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 24.05.2019 Tarih ve E.125183 Sayılı Bakan Olur'u çerçevesinde Çevre Kirliliğinin Giderilmesi amacıyla yapılan şartlı nakdi yardım ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığıyla alınan Ford Cargo  Marka NM0LKXTP6 LKY 97224 Şasi ve KY97224 Motor nolu 13,000 lt Arazöz (Su Tankeri)  Aracının Kızılcahamam Belediyemizin kamu hizmetine tahsis edilerek haczedilememesinin görüşülmesi,

5- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 24.05.2019 Tarih ve E.125183 Sayılı Bakan Olur'u çerçevesinde Çevre Kirliliğinin Giderilmesi amacıyla yapılan şartlı nakdi yardım ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığıyla alınan Ford Marka 7m3 Yol Süpürme Aracının Kızılcahamam Belediyemizin kamu hizmetine tahsis edilerek haczedilememesinin görüşül- mesi,

6- Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 40.Maddesinin 11. Fıkrası, Ankara Büyükşehir Belediye İmar Yönetmeliğinin 23. Maddesi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatların, ''Belediyeler, çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacı ile dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir'' hükümleri gereği, 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname- lerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun kapsamında İlçemize bağlanan Mahallelerde, yapılacak binaların dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzeme ve rengini belirlemeye Belediye Başkanı SüleymanACAR'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

7- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 96. Maddesinde belirtilen harçların dışında Belediyemizce alınan ve ekli listede belirtilen ücretlerin görüşülerek karara bağlanması husu- sunun görüşülmesi,

8- Belediyemizin 2020-2021 ve 2022 yıllarına ait Tahmini Gelir ve Gider Bütçesinin "Plan ve Bütçe Komisyonu"na sevkinin görüşülmesi,

9- Dilek, temenniler ve kapanış.