Kızılcahamam Belediyesi
Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
04.10.2021

Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2021 Yılı Ekim ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 04 Ekim 2021 tarihinde Pazartesi günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanıldı.

G Ü N D E M                        :

1- Yoklama ve Açılış,
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Kızılcahamam Belediye Başkanlığımız himayesinde, Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi ortaklığı ve Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile, 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında TR51/21/SOGEP_KZH/002 referans numaralı "Tezgahtan Hayata Sof Kumaş Dokuma" adlı proje gerçekleştirilecektir. Projeye iştirakçi olarak Güdül, Ayaş ve Çamlıdere Halk Eğitim Merkezleri de katılım sağlayacaktır. 18 ay sürecek olan proje, bu süre bitiminde değerlendirilerek tamamen Belediyemiz bünyesinde devam ettirilecektir. Söz konusu projeye Belediye Başkanı Sayın Süleyman ACAR'ın ve görevlendireceği Proje Sorumlusu personele yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

4-Belediyemiz Meclisinin 01.09.2021 Tarih ve 91 Sayılı toplantısında; Belediyemiz Meclisinin 09.08.2021 Tarih ve 88 Sayılı Kararı ile Komisyona sevk edilen; Ankara İli Kızılcahamam İlçesi içerisinde, hazırlanan l/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatlarının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, l/l000 ölçekli uygulama imar planının Meclisimizin 01 Eylül 2021 tarihinde görüşmek üzere yapılan müzakerede; İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanlığı plan tadilatlarına ilişkin çalışmalar ve yazışmalar tamamlanamadığı için süre uzatılması talebi uygun görülerek, Komisyona sevk edildiğinden konuya ilişkin "İmar ve Bayındırlık Komisyon" Kararının (Raporunun) görüşülmesi,

5- Mülkiyeti Kızılcahamam Belediye Başkanlığına ait, İlçemiz Karaağaç Mahallesi yeni yerleşim alanı (yayla) 1/1000 uygulama imar planında "Dini Tesis Alanı" olarak ayrılan 126 ada 4 parsel sayılı 2563 m2 miktarındaki taşınmaz mal, Kızılcahamam İlçe Müftülüğünün 16.09.2021 Tarih ve 1658529 Sayılı yazısı ile Diyanet İşleri Başkanlığı adına tahsisinin yapılması istendiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesinin d fıkrası gereğince 25 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığı adına tahsisinin yapılmasının görüşülmesi,  

6- Mehmet TOPÇU tarafından Belediye Başkanlığımıza verilen 15.09.2021 Tarih ve bila Sayılı dilekçe ile; Kızılcahamam İsmetpaşa Mahallesinde Mehmet TOPÇU adına kayıtlı bulunan 709 ada 7 parsel sayılı taşınmaz mal üzerindeki tüm haklarını Kızılcahamam Belediye Başkanlığı adına bağışlamak istediğinden, söz konusu talebin görüşülmesi,
7- Belediyemizin 2022, 2023, 2024 Mali yıllarına ait Tahmini Gelir ve Gider Bütçesinin görüşülmesi,

8- Dilek, temenniler ve kapanış.