Kızılcahamam Belediyesi
Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
03.12.2019

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2019 yılı Aralık ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında  03 Aralık 2019 tarihinde Salı günü saat: 10.00'da, Belediye hizmet binası ikinci kattaki Meclis salonunda gerçekleşti.

2019 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısının Gündemi :

1-Yoklama ve Açılış,

2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3-Belediyemiz Meclisinin 05.11.2019 Tarih ve -112- Sayılı toplantısında; Belediyemiz Amatör Spor Kulübü sporcularımızın yurt içi ve yurt dışında yaptıkları ve bundan sonraki yapılacak müsabakalarda hangi derecelerde, hangi müsabakalarda ve hangi değerde ayni ve nakdi mi ? ödül verilmesi hususlarının belirlenmesi konuları "Plan ve Bütçe  Komisyonu"na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon tarafından tanzim edilen raporun görüşülmesi,

4-Belediyemiz Meclisinin 05.11.2019 Tarih ve -107- Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılcahamam İlçesi İsmetpaşa İmar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 77 numaralı ada 7-8-9 numaralı parsellerde yer alan ve 77 numaralı ada'nın güney batısında bulunan park alanının düzenlenmesine ilişkin yaptırılan ve ekleri plan, bilgi ve belgeleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planının teknik yönden incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

5- Belediyemiz Meclisinin 05.11.2019 Tarih ve -108- Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Balcılar Mahallesi 806 Sayılı mera vasıflı parselin mevcut yerleştirme bitişik 571.992,99 m2'lik alanın mera'dan çıkartılarak hali hazırda harita, zemin etüdü ve imar planlarının yapılarak imara açılması Balcılar Mahallesi Muhtarı tarafından istendiği, ancak konunun teknik yönden incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

6- Belediyemiz Meclisinin 07.05.2019 Tarih ve -50- Sayılı Kararı ile; İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 18.04.2019 Tarih ve E.2544 Sayılı Belediyemize yazmış oldukları yazıya istinaden, İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesi ve Maliye Hazinesine ait 111 ada 6 parsel sayılı 1757,50 m2 miktarındaki taşınmaz malda bulunan 10994/87875 (219,88) Kızılcahamam Belediye hissesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesi gereğince 25 yıllığına İçişleri Bakanlığına tahsis edilmesine karar verilmiş idi. Bu kerre, tahsisin iptali için Kızılcahamam Belediye Meclisinin 07.05.2019 Tarih ve 50 Sayılı Kararından rücu edilmesi hususunun görüşülmesi,

7- Vilayetler Birliği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 26.11.2019 Tarih ve 107 Sayılı Belediyemize yazmış oldukları yazıya istinaden, İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesi ve Maliye Hazinesine ait 111 ada 6 parsel sayılı 1757,50 m2 miktarındaki taşınmaz malda bulunan 10994/87875 (219,88) Kızılcahamam Belediye hissesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesi gereğince 25 yıllığına Vilayet Evi yapılmak üzere Vilayetler Birliğine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi,

8- Dilek, temenniler ve kapanış.