Kızılcahamam Belediyesi
Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
02.12.2021

Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2021 Yılı Aralık ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 01 Aralık 2021 tarihinde Çarşamba günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanıldı.

 

G  Ü  N  D  E  M                          :

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemiz Meclisinin 03.11.2021 Tarih ve 105 Sayılı toplantısında; İlçemiz Kızılcaha- mam Yenice Mahallesinde kain meri imar planında yol ve park olarak ayrılan 124 ada, 44 parsel sayılı 4205 m2 miktarındaki taşınmaz malın  Kamu yararına yol ve park olarak kulla- nılmak üzere, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri çerçevesinde kamulaştırılması ve gerekirse trampanın görüşülmesi için konu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komis- yonu"na sevk edilmişti. Konuya ilişkin Komisyon Kararının (Raporunun)  görüşülmesi,

4- Kızılcahamam Belediye Başkanlığımız tarafından Yenice Mahallesi 89 ada, 47 parsel üze- rine yapılan Çam Park içerisindeki Belediyemize ait Kafeterya işletmesi olan Çam Kafe'nin ilişikte teklif edilen ürün-fiyat listesinin görüşülmesi,

5- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam Bele- diye Başkanlığı'na ait 113 ada 91 parsel sayılı taşınmaz mal üzerinde bulunan Büyük Kaplıca binası, İlçemize gelen misafirlerin ve İlçemiz halkının ihtiyacını karşılayamaz hale geldiği için, Belediyemizce yeni kaplıca projesi hazırlanmıştır. Hazırlanan bu projenin önümüzdeki 2022 yılı  içerisinde ihalesi yapılması planlanmaktadır. Yeni Kaplıca binası yapım ihalesi için kredi çekmeye, hibe almaya, İlbank, TOKİ vb. Kurumlarla anlaşmaya, protokol yapmaya ve tüm bu iş ve işlemler için Belediyemiz adına Belediye Başkanı Süleyman ACAR'a yetki veril- mesi hususunun görüşülmesi,

6- Dilek, temenniler ve kapanış.