Kızılcahamam Belediyesi
Ağustos Ayı Meclis Toplantısı
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
02.08.2023

Ağustos Ayı Meclis Toplantısı

Belediyemiz Meclisi, 2023 Yılı Ağustos ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 02 Ağustos 2023 tarihi Çarşamba günü saat 10:00'da, Belediyemiz hizmet binası ikinci katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda Yapıldı.

G Ü N D E M                        :


1- Yoklama ve Açılış,


2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- İlçemiz Kızılcahamam’a bağlı Çeştepe Mahallesinde, 3402 Sayılı Kanun'un Ek-4 maddesi gereğince yapılacak olan 2/b çalışmalarında, kadastro ekibinde görev yapmak üzere, öncelikle tapulama, kadastro, 3402 Sayılı Kanun'un Ek-4, Ek-5 ve 22-a ve geçici 8. maddeleri gereğince yapılan çalışmalarda görev almış bilirkişilerden olmak üzere, ekte sunulan Kadastro Müdürlüğünün 25.07.2023 Tarih ve 9490855 Sayılı yazısında belirtilen şartlara uygun olarak 6 kişinin, bilirkişi olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi,  

4- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararı ile onaylanan muhtelif taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin 09.08.2022 Tarih ve 563378 Sayılı yazısı ile de; “muhtelif taşınmazlara ait plan değişikliği tekliflerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinin uygun olacağı” belirtilerek, plan işlem dosyamız Belediyemize iade edildiğinden, buna istinaden; Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararında 10 nolu plan değişikliği olarak sunulan, Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, İsmetpaşa-İmar Mahallesinde kain 53, 54, 539 ve 689 no’lu ticaret+konut fonksiyonunda olan imar adalarında Konut Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya sunulması konusu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na 06.07.2023 Tarih ve 41 Sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile sevk edildiğinden, mevzu konuya ilişkin      "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" Raporunun görüşülmesi, 

5- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararı ile onaylanan muhtelif taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin 09.08.2022 Tarih ve 563378 Sayılı yazısı ile de; “muhtelif taşınmazlara ait plan değişikliği tekliflerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinin uygun olacağı” belirtilerek, plan işlem dosyamız Belediyemize iade edildiğinden, buna istinaden; Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı kararında 12 nolu plan değişikliği olarak sunulan, Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, İsmetpaşa-İmar Mahallesinde kain 537, 66, 63, 466, 467, 346 ve 758 no’lu konut fonksiyonunda olan imar adalarında yapılaşma nizamının belirlenmesi ve adaların parselasyon planına göre revize edilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya sunulması konusu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na 06.07.2023 Tarih ve 42 Sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile sevk edildiğinden,  mevzu konuya ilişkin "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" Raporunun görüşülmesi,

6- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararı ile onaylanan muhtelif taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin 09.08.2022 Tarih ve 563378 Sayılı yazısı ile de; “muhtelif taşınmazlara ait plan değişikliği tekliflerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinin uygun olacağı” belirtilerek, plan işlem dosyamız Belediyemize iade edildiğinden, buna istinaden; Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararında 1 nolu plan değişikliği olarak sunulan, Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Yenice–İmar ve Akçay Mahallesinde kain 798, 397, 394 ve 726 no’lu konut fonksiyonunda olan imar adalarında parselasyon planına ve mevcut duruma göre planın revize edilmesi ile plan notu ilave edilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya sunulması konusu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na 06.07.2023 Tarih ve 43 Sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile sevk edildiğinden,  mevzu konuya ilişkin "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" Raporunun görüşülmesi,

7- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararı ile onaylanan muhtelif taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin 09.08.2022 Tarih ve 563378 Sayılı yazısı ile de; “muhtelif taşınmazlara ait plan değişikliği tekliflerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinin uygun olacağı” belirtilerek, plan işlem dosyamız Belediyemize iade edildiğinden, buna istinaden; Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararında 8 nolu plan değişikliği olarak sunulan, Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Yenice Mahallesinde kain 154 ada 100, 763, 797, 798, 1101, 1021, 1022, 1023 ve 1024 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu konut alanı fonksiyonunda olan imar adasının yola cephe almasının sağlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya sunulması konusu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na 06.07.2023 Tarih ve 44 Sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile sevk edildiğinden,  mevzu konuya ilişkin "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" Raporunun görüşülmesi,

8- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararı ile onaylanan muhtelif taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin 09.08.2022 Tarih ve 563378 Sayılı yazısı ile de; “muhtelif taşınmazlara ait plan değişikliği tekliflerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinin uygun olacağı” belirtilerek, plan işlem dosyamız Belediyemize iade edildiğinden, buna istinaden; Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararında 14 nolu plan değişikliği olarak sunulan, Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi Yenice–Mahallesinde kain Belediye Hizmet Alanı fonksiyonunda olan imar adasında yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya sunulması konusu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na 06.07.2023 Tarih ve 45 Sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile sevk edildiğinden,  mevzu konuya ilişkin "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" Raporunun görüşülmesi,

9- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararı ile onaylanan muhtelif taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin 09.08.2022 Tarih ve 563378 Sayılı yazısı ile de; “muhtelif taşınmazlara ait plan değişikliği tekliflerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinin uygun olacağı” belirtilerek, plan işlem dosyamız Belediyemize iade edildiğinden, buna istinaden; Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararında 9 nolu plan değişikliği olarak sunulan,  Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Yenice–İmar Mahallesinde kain 696 no’lu imar adasında bulunan park alanının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya sunulması konusu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na 06.07.2023 Tarih ve 46 Sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile sevk edildiğinden,  mevzu konuya ilişkin "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" Raporunun görüşülmesi,
 

10- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararı ile onaylanan muhtelif taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin 09.08.2022 Tarih ve 563378 Sayılı yazısı ile de; “muhtelif taşınmazlara ait plan değişikliği tekliflerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinin uygun olacağı” belirtilerek, plan işlem dosyamız Belediyemize iade edildiğinden, buna istinaden; Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararında 11 nolu plan değişikliği olarak sunulan, Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Yenice Mahallesinde kain 22, 801 ve 802 no’lu imar adasında bulunan park alanının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya sunulması konusu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na 06.07.2023 Tarih ve 47 Sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile sevk edildiğinden,  mevzu konuya ilişkin "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" Raporunun görüşülmesi,

11- Dilek, temenniler ve kapanış.