Kızılcahamam Belediyesi
Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
02.08.2019

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2019 yılı Temmuz  ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında  02 Ağustos 2019 tarihinde cuma günü saat: 10.00'da, Belediye hizmet binası ikinci kattaki Meclis salonunda gerçekleşti.

G Ü N D E M                    :

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemiz Meclisinin 02.07.2019 Tarih ve -72- Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılcahamam İlçesi merkez Mahallelerde turizm sınırları içerisinde kalan alanlarda Belediyemizce hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Kültür ve Turizm Bakanlığına Onay'a sunulmasına esas olmak üzere, süre uzatımı verilerek "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

4- Belediyemiz Meclisinin 02.07.2019 Tarih ve -76- Sayılı toplantısında; Osman ÖZTÜRK ve Adnan KARAOSMANOĞLU tarafından, Kızılcahamam Belediye Başkanlığına verilen 17.06.2019 Tarih ve Bila Sayılı dilekçeler ile; Ülkücü Şehidi Ömer KARAOSMAN- OĞLU'nun isminin park, cadde veya sokağa verilmesi hususu "Eğitim, Kültür, Tarım ve Sosyal Hizmetler Komisyonu"na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

5- İlçemiz Kızılcahamam Akçay Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam Belediye Başkanlığına ait 725 ada 8 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Muhsin YAZICIOĞLU Spor Kompleksi içerisindeki "Halı Sahanın" -10- yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi,

6- İlçemiz Kızılcahamam Akçay Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam Belediye Başkanlığına ait 725 ada 8 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Muhsin YAZICIOĞLU Spor Kompleksi içerisindeki "Binanın"; spor kompleksi, turizm, eğitim vb. amaçlarla -10- yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde kiraya verilmesi hususu- nun görüşülmesi,

7- İlçemiz Kızılcahamam Akçay Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde kain 27 ada 9-10-11 ve 12 parsel sayılı taşınmaz mallar üzerine kurulu bulunan mülkiyeti Kızılcahamam Belediye Başkanlığına ait Adem ÖZBEKLER Kültür Merkezi içerisindeki No: 28 kapı numaralı "Düğün Salonu ve Kantinin"; düğün salonu ve kantin olarak kullanılmak üzere -10- yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi,

8- İlçemiz Ankara Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Şehit Mehmet ERDEM Caddesi ile diğer cadde ve sokaklarda, daha önce yapılmış, yapımına devam edilen ve yeni yapılacak binaların dış cephe, boya ve kaplamaları ile çatının malzeme ve renginin belirlemesi ve uygulaması hususunda, Belediye Başkanı Sayın Süleyman ACAR'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,  

9- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.02.2019 Tarih ve 19 Sayılı Kararı ile; 6360 Sayılı Yasa ile İlçemiz Kızılcahamam'a bağlı Akçakese, Ayvacık, Çukurviran, Eğerlialören, Gebeler, İçeler, Kavaközü, Oğlakçı, Saray ve Yukarıkaraviran Mahallelerinde, 3402 Sayılı Kanun'un 22-a Maddesine istinaden yapılacak olan uygulama işlemlerinde, 22-a uygulama ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere, öncelikle tapulama veya kadastro çalışmalarında görev almış bilirkişilerden olmak üzere, ekte sunulan Kadastro Müdürlüğünün 16.01.2019 Tarih ve E.243312 Sayılı yazılarında belirtilen şartlara uygun olarak her Mahalle için 6'şar adet bilirkişi belirlenmişti.

Ancak, Kızılcahamam Belediye Meclisi'nin 05.02.2019 Tarih ve 19 Sayılı Kararı ile bilirkişi olarak belirlenen kişilerden bazıları 31 Mart 2019 seçimlerinde Muhtar seçilmiş, bazılarının da şartları bilirkişi olmaya elvermemiştir. Bu nedenle Akçakese, Ayvacık, Çukurviran, Eğerlialören, Gebeler, İçeler, Kavaközü, Oğlakçı, Saray ve Yukarıkaraviran Mahallelerinde, 3402 Sayılı Kanun'un 22-a Maddesine istinaden yapılacak olan uygulama işlemlerinde, 22-a uygulama ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere yeni bilirkişilerin tespitinin yapılması hususunun görüşülmesi,

10- Dilek, temenniler ve kapanış.