Kızılcahamam Belediyesi
2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Geri
14.02.2022

 Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2022 Yılı Şubat ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 03 Şubat 2021 tarihinde Çarşamba günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanıldı.


G Ü N D E M                        :

1- Yoklama ve Açılış,


2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,


3- Belediyemiz Meclisinin 04.01.2022 Tarih ve 3 Sayılı toplantısında, Belediyemize gelir getiren ücretlerin günümüz şartlarına göre ayarlanması için incelenmek üzere "Plan ve Bütçe Komisyonu"na sevk edildiğinden, söz konusu Komisyon Raporu'nun (Kararı'nın) görüşülmesi,


4- Belediyemiz Meclisinin 05.01.2022 Tarih ve 5 Sayılı toplantısında, Kızılcahamam Belediye Meclisinin 07.04.2021 Tarih ve 47 Sayılı Kararı ile; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 Tarih ve 2445 Sayılı Kararı gereği oluşturulan "Kızılcahamam Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Çalışma Usul  ve Esasları" kabul edilmiştir. Sayıştay raporları doğrultusunda "AYKOME" Çalışma Usul ve Esasları ile Müeyyideler Yönetmeliği" yeniden düzenlenerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 Tarih ve 1978 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. Bu kapsamda; Kızılcahamam Belediye Meclisinin 07.04.2021 Tarih ve 47 Sayılı Kararı ile kabul edilen "Kızılcahamam Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi  (AYKOME) Çalışma Usul ve Esasları" yerine Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 Tarih ve 1978 Sayılı Kararı ile kabul edilen "AYKOME Çalışma Usul ve Esasları ile Müeyyideler Yönetmeliği" ve Ankara Büyükşehir Belediyesince belirlenecek birim fiyatlarının aynen kullanılması hususu incelenmek üzere "Plan ve Bütçe Komisyonu"na sevk  edildiğinden, söz konusu Komisyon Raporu'nun (Kararı'nın) görüşülmesi,

5-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün elinde bulunan; 06 ACU 60 ve 06 ACU 56 plakalı 1990 model Mercedes Benz 302S marka taşıtların Kızılcahamam Belediye Başkanlığına devredilmesi için gerekli Meclis Kararının alınması istenildiğinden, bu kapsamda; 06 ACU 60 ve 06 ACU 56 plakalı 1990 model Mercedes Benz 302S marka taşıtların Kızılcahamam Belediye Başkanlığı adına bedelsiz devralınması ve Kızılcahamam Belediyesi adına Kamu yararına tahsis edilerek haczedilememesi hususunun görüşülmesi,


6- 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, İlçemiz Kızılcahamam’a bağlı Köyler ve Beldeler Belediyemize Mahalle olarak bağlanmıştır. Bu kapsamda tüzel kişilikleri ve Belediyelikleri sona eren Köy ve Beldelerin malları ilgisine göre Ankara Valiliği’nin 19.12.2012 Tarih ve 28417 Sayılı Olur'ları ile kurulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Belediyesine, Maliye Hazinesine, Büyükşehir Belediye Başkanlığına ya da İçişleri Bakanlığına devredilmiş idi. Bu kerre; daha önce devri yapılmayarak kalan, ek listede sunulan ada,  parsel ve m2 bilgileri sunulan Kızılcahamam İlçesi içerisinde muhtelif mahallelerde bulunan taşınmaz mallar, Ankara Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'nun 20.12.2021 Tarih ve 2021/13 Sayılı Kararı ile Kızılcahamam Belediyesine devri yapılmış olup, devri yapılan taşınmaz malların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde satışının yapılması veya -10- (on) yıllığına kiraya verilmesi için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,


7-Dilek, temenniler ve kapanış.