Kızılcahamam Belediyesi
2022 TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Geri
04.07.2022

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2022 Yılı Temmuz ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkan Vekili  Ali İhsan Çalıkıranoğlu Başkanlığında 04 Temmuz 2022 tarihinde Pazartesi günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanıldı.

G Ü N D E M                        :
 1- Yoklama ve Açılış, 
 2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,  

3- Belediyemiz Meclisinin 08.06.2022 Tarih ve -46- Sayılı toplantısında; Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararı ile onaylanan, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi içerisindeki imar plan değişikliklerinden 5 nolu plan değişikliğinde Otopark Yönetmeliğinin tekrar değişmesi üzerine 160011 ve 160012 nolu imar adalarında çekme mesafelerinin 5 mt. olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülüp Onaylanarak, 5216 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Onayı'na sunulması hususu, incelenmek üzere “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edilmesine karar verildiğinden, söz konusu “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” Raporunun görüşülmesi, 
 

4- T.C. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığının 13.06.2022 Tarih ve E-50729097-030.03-7289 Sayılı ekli yazılarında; Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, artan kentleşme ile ortaya çıkan sorunların çözümü veya etkilerinin azaltılmasına dair yerel yönetimlerce ortaya konan çabayı kamuoyuna tanıtmak, şehirlerimizdeki kentsel çevre kalitesini artırmak, yaşam kalitesi ile beraber kent ekonomisini de geliştirmek amacıyla, Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması düzenlendiğinden, yarışma başvuruları yarışma jürisi tarafından değerlendirilerek Belediyemiz ödül kazanmaya layık görülmüş olup, bu hususta yarışma işlemlerinin tamamlanabilmesi için yarışma başvuru belgelerinden olan ıslak imzalı taahhütname ile Başkanlık Oluru'nun ve işbirliği protokolüne ilişkin Meclis Kararı'nın alınması ile söz konusu protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Sayın Süleyman ACAR'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,    
 

5- Dilek, temenniler ve kapanış.