Kızılcahamam Belediyesi
2022 Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
02.03.2022

2022 Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2022 Yılı Mart ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 02 Mart 2022 tarihinde Çarşamba günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanıldı.

G  Ü  N  D  E  M                          :

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemiz Meclisinin 07.02.2022 Tarih ve -19- Sayılı toplantısında; Vilayetler Birliği Başkanlığının 28.01.2022 Tarih ve 51 Sayılı yazıları ile; Yenice Mahallesi 111 ada 6 parsel sayılı taşınmaz sınırlarında yapılan Kızılcahamam Vilayetler Evi projesi için bodrum katlarda çekme mesafesi dışında da yapı yapılabilmesi için “bodrum katlarda parsel sınırına kadar inşaat yapılabilir” plan notu ilavesinin yapılarak imar planının onaylanması istenmiş- tir. Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Yenice Mahallesi 111 ada 6 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Onay'a sunulması husu- sunun görüşülmesi için "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edilmişti. Konuya ilişkin

Komisyon Kararı'nın (Raporu'nun) görüşülmesi,

4-Belediyemiz Meclisinin 04.02.2022 Tarih ve -18- Sayılı toplantısında; Meclis Üyesi Ali ALTINOK'un ekli Meclis Kararında da belirtildiği şekilde vermiş olduğu önergedeki hususlar ile 07.02.2022 Tarih ve -20- Sayılı toplantısındaki dilek ve temenniler kısmında, Meclis Üyesi Murat CAN'ın sözlü olarak belirttiği konu  ile birleştirilerek “Plan ve Bütçe Komisyonu”na sevk edildiğinden, Komisyonun bu konularda hazırlayacağı “Sosyal Hizmet Yönetme- liği”nin görüşülmesi,
5-Dilek, temenniler ve kapanış.