Kızılcahamam Belediyesi
2022 MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Geri
13.05.2022

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2022 Yılı Mayıs ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 09 Mayıs 2022 tarihinde Pazartesi günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanıldı.

G Ü N D E M                        :

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 26.04.2022 Tarih ve 3533275 Sayılı yazısı ile; Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teslim edildiği belirtilen ve Bakanlık Makamının 25.04.2022 Tarih ve 3532961 Sayılı Olur'ları ile Belediye Başkan- lığımıza bedelsiz devri uygun görülen 06 BT 4262 plakalı 2009 model Volkswagen Carevelle marka taşıtın, Kızılcahamam Belediye Başkanlığı adına bedelsiz devralınması ile Kızılcahamam Belediyesi adına Kamu yararına tahsis edilerek haczedilememesi hususunun görüşülmesi,

4- Belediyemizin 2021 Yılı Gider ve Gelir Kesin Hesabının görüşülmesi,

5-Kızılcahamam Belediye Başkanlığımız tarafından işletilen, İlçemiz Yenice Mahallesi, Soğuksu Caddesi No: 50 adresinde bulunan Soğuksu Termal Otel'in fiyat tarifesinin güncellenmesi hususunun görüşülmesi,

6- Belediyemiz Meclisinin 03.03.2022 Tarih ve 21 Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Çeltikçi Belediyesinden, 6360 Sayılı Yasa kapsamında teslim alınan, 158 ada 6 parsel sayılı taşınmaz mal üzerinde yapılan tadilatta Akaryakıt İstasyon Alanı olarak ayrılmış olup, yapılaşma şartları E.0.30, h: 6.50 olarak görünmektedir. Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Çeltikçi Mahallesi 158 ada 6 parselde Belediyemizce hazırlanan İtfaiye Alanı amaçlı yaptırılan ve ekte plan, bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da Belediyemiz Meclisi’nde görüşülmesi konusu incelenmek üzere "İmar

ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edildiğinden dolayı, 07.04.2022 Tarih ve 32 Sayılı Meclis Kararı ile de Komisyonun çalışmalarını tamamlayamadığından, tamamlanana kadar raporun ertelenmesine karar verildiğinden dolayı, söz konusu "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" raporunun görüşülmesi, 

7- Kızılcahamam Belediye Başkanlığımız bünyesinde, Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile, 2021 yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, TR51/21/KIRSAL/0029 referans numaralı "Kızılcahamam İlçesinde Jeotermal Enerji Kullanarak Seracılık Alanında Kadın İstihdamının Sağlanması" adlı proje gerçekleştirilecektir. Söz konusu proje için Belediye Başkanı Sayın Süleyman ACAR'ın görevlendireceği proje sorumlusu personeller; Kahraman ÖZDOĞAN ve Meryem Merve SARI'ya yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,      

8- Dilek, temenniler ve kapanış.