Kızılcahamam Belediyesi
2022 KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Geri
02.11.2022

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2022 Yılı Kasım ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 02 Kasım 2022 tarihinde Çarşamba günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanıldı.

G Ü N D E M                        :


1- Yoklama ve Açılış, 


2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,


3- İlçemiz Kızılcahamam’a ait yürürlükte olan imar planında Hmax=serbest olarak belirlenen ve yükseklikleri belirtilmeyen alanlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonu Kızılcahamam Belediye Meclisinin 02.04.2021 Tarih ve 38 Sayılı Kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 Tarih ve 749 Sayılı Kararı ile Onaylanarak 04.07.2022-04.08.2022 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkartılmış olup, askı ilanı devam ederken 523 ada 3 parsel sayılı taşınmaz sahibi Yakup KELEŞ tarafından 04.08.2022 Tarih ve Bila Sayılı dilekçe ile ve 759 ada 1 parsel sayılı taşınmaz sahibi Mustafa ARIÖZ Vekili Av. Esin BİLGİN tarafından 21.07.2022 Tarih ve Bila Sayılı dilekçe ile Kızılcahamam Belediye Meclisinin 02.04.2021 Tarih ve 38 Sayılı Kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 Tarih ve 749 Sayılı Kararı ile Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenen kat yüksekliklerine itiraz edildiğinden dolayı, dilekçe sahiplerine ait itirazların Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Onay'a sunulması konusu, incelenmek üzere “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edilmiş ve Belediyemiz Meclisinin 08.10.2022 ve 09.10.2022 Tarih ve 68 Sayılı Kararı ile mevzu Komisyon Kararının görüşülmesinin ertelenmesine karar verildiğinden dolayı, söz konusu "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" Kararının görüşülmesi, 


4- Dilek, temenniler ve kapanış.