Kızılcahamam Belediyesi
2022 HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Geri
10.06.2022

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2022 Yılı Haziran ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 06 Haziran 2022 tarihinde Pazartesi günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanıldı.

G Ü N D E M                        :
 1- Yoklama ve Açılış, 

 2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,  

3- Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği; "Sosyal ve ekonomik açıdan yardıma ihtiyacı olan kişi ve ailelerin Belediye imkanları dahilinde ihtiyaçlarının karşılanmasını ve sorunlarının çözümünü amaçlar. Gelirleri geçimlerine yetmeyen çocuk, kadın, erkek, aile, yaşlı, engelli, sokakta yaşayan kimsesiz kişiler, öğrenciler ve şehit ailelerine, Kızılcahamam Belediyesi’nin yapacağı sosyal hizmetleri ve yardımları kapsar" şeklinde hazırlanmış olan Ankara İli Kızılcahamam Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği Taslağımız, Sayıştay Başkanlığı’nın 18.04.2022 Tarih ve E-64359377-310.05.01-22022084 Sayılı yazısına istinaden; Taslakta gerekli değişikliklerin yapılarak Belediye Meclisi'nce kabulünden sonra 3011 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanacak olan Yönetmelikler Hakkındaki Kanun'un 2 nci maddesinde yer alan "Mahalli İdarelerce düzenlenen ve bu İdarelerin yetki ve görev alanlarına giren Yönetmelikler, Mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan olunur" hükmü doğrultusunda yayımının yapılması ve yayımının yapıldığına dair bilginin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderilmesi istenildiğinden, ekte sunulan; Ankara İli Kızılcahamam Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinde, Sayıştay Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılmış olup, bahse konudaki Yönetmeliğin Belediyemiz Meclisinde kabul edilmesinin görüşülmesi, 

4- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Gümele Mahallesinde meri imar planında Turizm Alanı olan 117 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde hazırlanan ekte plan, bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının, teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının da Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi, 

5- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 05.10.2021 Tarih ve 96 Sayılı Kararı ile onaylanan, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi içerisindeki imar plan değişikliklerinden 5 nolu plan değişikliğinde Otopark Yönetmeliğinin tekrar değişmesi üzerine 160011 ve 160012 nolu imar adalarında çekme mesafelerinin 5 mt. olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülüp Onaylanarak, 5216 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Onayına sunulması hususunun görüşülmesi, 

6- Dilek, temenniler ve kapanış.