Kızılcahamam Belediyesi

 

Akçakese, Ankara ilinin Kızılcahamam ilçesine bağlı bir mahalledir.

 

Ankara iline 89 km, Kızılcahamam ilçesine 8 km uzaklıktadır.

 

Köyün tarihi 1071 yılında Malazgirt’te Sultan Alparslan’ın Bizansı yenmesi ve Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasıyla Kızılcahamam ve çevresine Türkler yerleşmeye başlamıştır ve şu an Kızılcahamam’a bağlı olan Akçakese köyünün de o tarihlerden itibaren Türkleşmeye başladığı düşünülmektedir.

İlk olarak yazılı kaynaklarda ismi Akçakilise olarak geçen köyün bağlı olduğu yer Ankara vilayetinin Çubuk Kazasıdır. Çubuk ve çevresine ait ve bugün elimizde bulunan ilk Osmanlı arşiv belgesi, Ankara Sancağı’na ait 1463 tarihli Maliyeden Müdevver Defterler arasında yer alan 9 numaralı tahrir defteridir. Bu defterde yer alan Çubuk kazasındaki yerleşim yerlerinden birisi de ismi Tahrir defterinde Akçakilise olarak geçen Akçakese köyüdür. 1530 tarihli diğer yazılı kaynak olan Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defterinin “Akçakilise k., Çubuk kz., Ankara l., Anadolu vt.: TD 438/385, 387 ” belirtilen sayfada aynen yazıldığı şekilde ismi görülmektedir. 1830 yıllarında yapılan ilk resmi nüfus sayımında ise köyün Ankara vilayetinin Şorba (Kızılcahamam-Pazar köyü) kazasına bağlı olduğu görüldüğü ve 1915 yılında da Şorba kazasının merkezinin şu an ki Kızılcahamam ilçesine taşınması ile Kızılcahamam ilçesine bağlanmıştır.