Kızılcahamam Belediyesi
TÜRK KIZILAY KIZILCAHAMAM ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Geri
02.05.2023

Sayın Üyemiz,

            Kızılcahamam İlçemizde 2019 Yılı kasım ayından beri Türk Kızılay Kızılcahamam Temsilciliği olarak faaliyetimizi sürdürmekte idik. İlçemizde özellikle GENÇ KIZILAY ekibimizin gösterdiği özveri ve üstün hizmet performansı sayesinde Türk Kızılay Genel Merkezimiz tarafından uygun görülerek, gerekli işlemlerimizi tamamladık ve 16.12.2022 tarihinde TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ KIZILCAHAMAM ŞUBESİ olarak Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde şube sıfatı ile tescil edildik.

            İlgili mevzuat gereği, kuruluşu takip eden 6 ay içerisinde 1. Olağan Genel Kurulumuzun yapılması gerektiği için, Geçici Yönetim Kurulumuz toplanarak; 01 Haziran 2023 Perşembe günü saat:16.30’da,  aşağıdaki gündem ile Akçay Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi No:8 Kat 4 (Toplantı Salon) Kızılcahamam/ANKARA adresinde 1.Olağan Genel Kurulumuzun yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 09 Haziran 2023 Cuma günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın (şube yönetim kurulu üyelerinin iki katıüye ve denetçinindenetçinin katılımından az olmamak üzere) toplantımızın gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

             İlk Olağan Genel Kurulumuz olması nedeni ile siz kıymetli üyelerimizin toplantımıza katılım konusunda gerekli hassasiyeti göstermenizi ve ilgili makamların bilgisine saygı ile arz ederiz.

 

 

Yılmaz ÖZBEK                        Ahmet YURT

Şube Başkanı                           Şube Başkan Yrd     

G Ü N D E M                     :

 1. Yoklama ve  Şube Başkanının Açılış Konuşması,
 2. Başkanlık Divan Heyetinin Seçilmesi,
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması,
 4. Şube Başkanının Konuşması,
 5. 2022-2023 Yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Gelir-Giderlerinin Okunması, Müzakere Edilmesi ve Oylanması,
 6. 2022-2023 Yıllarına Ait Denetim Kurulu Raporunun Okunması, Müzakere Edilmesi ve Oylanması,
 7. 2022-2023 Yılları Şube Yönetim Kurulunun İbrası,
 8. 2023-2024-2025 Yılları Şube Faaliyet Planının Görüşülmesi ve Oya Sunulması,
 9. 2023-2024-2025 Yılı Tahmini Bütçesinin Tetkiki ile Kullanımı Hususunda Şube Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesinin Görüşülmesi ve Oya Sunulması,
 10. Dilek ve Tekliflerin İncelenerek Genel Merkeze Arzının Karara Bağlanması,
 11. Seçimler;
 1. Oy Sayım Komisyonunun Seçimi,
 2. Şube Başkanı ve Şube Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
 3. Şube Denetçi Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
 4. Genel Merkez Genel Kurulu Asil ve Yedek Delege Seçimi
 1. Kapanış.