Kızılcahamam Belediyesi
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
23.12.2022

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ

AMATÖR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

Akçay Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi No:8

Kızılcahamam/ANKARA

 

SAYI     : 2022/12/01

KONU   : Olağan Üstü Genel Kurul                                                                                                     22/12/2022

 

 

 

Sayın Üyemiz,

            İlçemizdeki gençlerimizin ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda spor yapmalarını temin etmek maksadı ile Belediye Başkanlığımızın destekleri ile faaliyetini sürdürmekte olan derneğimiz, 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu gereğince dernek statüsünden Kulüp statüsüne geçmesi ve çalışmaları bu kanun doğrultusunda sürdürmesi gerekmektedir.

            Bu nedenle; 09 Ocak 2023 Pazartesi günü saat:16.00’da Kızılcahamam Belediyesi Tiyatro ve Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem maddeleri ile Olağanüstü Genel Kurulumuz yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 16 Ocak Pazartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündem maddeleri ile toplantımız gerçekleştirilecektir.

            Siz sayın üyelerimizin kulübümüzün yeni statüsü ile ilgli bilgi sahibi olmanız ve kararlara katkı sağlamak üzere katılımızı önemle arz ediyoruz.

 

 

Yılmaz ÖZBEK            Ali İhsan ÇALIKIRANOĞLU

Başkan (İmza)              Muhasip (İmza)

GÜNDEM                    :

  1. Açılış ve Yoklama,
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması,
  3. Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve 1 Katip Üye Seçilmesi,
  4. 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununa Göre Dernek Statüsünden Spor Kulübüne Statüsüne Geçişin Görüşülerek Karara bağlanması,
  5. 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununa Göre Hazırlanmış Olan Yeni Tüzüğün Görüşülerek Karara Bağlanması,
  6. Yeni Statüye Göre; Yönetim Kurulu 10(on) Asil ve 5 (beş) Yedek) Üyeleri ile Denetim Kurulu 3 (üç) Asil 3(üç) Yedek Üyelerinin 3 (üç) Yıllığına Seçilmesi,
  7. 2023-2024 ve 2025 Yılı Tahmini Bütçelerinin Görüşülerek Karara Bağlanması,
  8. Dilek ve Temenniler,
  9. Kapanış.