Kızılcahamam Belediyesi
Küçük kaplıca içerisinde bulunan Çay ocağı ve Büfe İhale İlanı
Geri
01.09.2022

İ L A N

 

                   İlçemiz Karşıyaka mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait Küçük kaplıca içerisinde bulunan Çay ocağı ve Büfe 18.08.2022 tarih ve 204 sayılı encümen kararına istinaden 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. Maddesine göre Açık ihale usulü ile  bir -1- yıllığına aylık 20.000.00.TL+KDV muhammen bedel ile 08.09.2022 günü  saat 14.30’ da  Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecek olup;  İhale ile ilgili şartname bedeli mukabilinde Belediyemiz Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden temin edilebilir.

 

                        İlgililere ilan olunur.

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                         Süleyman ACAR      

                                                                                                                         Belediye Başkanı