Kızılcahamam Belediyesi
22.02.2024

KIZILCAHAMAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

         26.10.2023 tarih ve 193 sayılı Kızılcahamam Belediye Encümen Kararı ve 21.12.2023 tarih ve 2414 sayılı 08.02.2024 tarih ve 298 sayılı Büyükşehir Belediye Encümen Kararı ile onaylanan, 100022 parselasyon plan numaralı İlçemiz Kızılcahamam Kızılcaören Mahallesinde kâin 7.5 ha alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine istinaden yapılan parselasyon planına ait fenni evraklar, Belediyemiz 4. kat ilan panosunda ve internet sitesinde 22.02.2024 – 22.03.2024 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkartılmıştır

                İlgililerine İlan olunur