Kızılcahamam Belediyesi
22.01.2024

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

     19.10.2023 tarih ve 188 sayılı Kızılcahamam Belediye Encümen Kararı ve 21.12.2023 tarih ve 2415 sayılı Büyükşehir Belediye Encümen kararı ile onaylanan, 100021 parselasyon plan numaralı İlçemiz Kızılcahamam Gümele Mahallesinde kain 4.68 ha alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden yapılan parselasyon planına ait fenni evraklar, Belediyemiz 4. Kat ilan panosunda ve internet sitesinde 22.01.2024 – 21.02.2024 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkartılmıştır.

                    İlgililerine ilan olunur