Kızılcahamam Belediyesi
Kızılcahamam Belediyesi
26.09.2023

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

06.07.2023 tarih ve 115 sayılı Kızılcahamam Belediye Encümen Kararı ve 21.09.2023 tarih ve 1828 sayılı Büyükşehir Belediye Encümen kararı ile onaylanan, 100020 parselasyon plan numaralı İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde kain 498 ada 5 parsel sayılı taşınmazda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılan parselasyon planına ait fenni evraklar, Belediyemiz 4.kat ilan panosuna 26.09.2023 – 27.10.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkartılmıştır.

            İlgililerine ilan olunur