Kızılcahamam Belediyesi
Kızılcahamam Belediyesi
28.03.2023

İLAN

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından;

05.01.2023 tarih ve 01 sayılı Kızılcahamam Belediye Encümen Kararı ve 02.03.2023 tarih ve 464 sayılı Büyükşehir Belediye Encümen kararı ile onaylanan, 100016 parselasyon plan numaralı İlçemiz Kızılcahamam Gümele Mahallesinde kain 117 ada 12 parsel sayılı taşınmazda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden yapılan parselasyon  planına ait fenni  evraklar, Belediyemiz 4. Kat ilan panosunda 27.03.2023 – 26.04.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlgililerine ilan olunur.