Kızılcahamam Belediyesi
Kızılcahamam Belediyesi
07.06.2022

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından;

04.08.2021 tarih ve 85 sayılı Kızılcahamam Belediye Meclis Kararı ve 10.03.2022 tarih ve 544 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan,  Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Pazar Mahallesinde kâin 228 ada 41 parsel sayılı taşınmazın Güneş Enerji Santrali Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Belediyemiz ilan panosunda, internet sitesinde ve 228 ada 41 parselin bulunduğu alanda 07.06.2022 – 07.07.2022 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkartılmıştır
 
 İlgililerine ilanen duyurulur.