Kızılcahamam Belediyesi
10.01.2022

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından;

01.09.2021 tarih ve 81 sayılı Kızılcahamam Belediye Meclis Kararı ve 15.12.2021 tarih ve 2568 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan,  Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Gümele Mahallesinde kâin 117 ada 2 parsel sayılı taşınmazın Turizm Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Belediyemiz ilan panosunda, internet sitesinde ve 117 ada  2 parselin bulunduğu alanda 10.01.2022 – 10.02.2022 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkartılmıştır

İlgililerine ilanen duyurulur.