Kızılcahamam Belediyesi
07.01.2022

İlçemiz Akçay Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait   725 ada 8 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu  Spor Kompleksi içerisindeki binanın spor kompleksi, turizm ve eğitim v.b olarak 31/12/2021 tarih 309 sayılı encümen kararına istinaden -3- yıllığına spor kompleksi, turizm ve eğitim v.b olarak  işletilmek  üzere  20.01.2022  günü  saat 15.45’ da 2886 Sayılı  Devlet ihale Kanunun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin şartname bedeli mukabilinde Belediyemiz Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir.

 İlgilenenlere ilan olunur.

                                                                                                                                                             Süleyman ACAR   

                                                                                                                                                              Belediye Başkanı