Kızılcahamam Belediyesi
05.04.2023

Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 26.01.2023 tarih ve 2023/02-03 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7 nci maddesi uyarınca onaylanan,  Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kâin 498 ada 5 parsel sayılı taşınmazın Ticaret Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Belediyemiz ilan panosunda, internet sitesinde ve 498 ada 5 parselin bulunduğu alanda 05.04.2023 tarihinde bir ay süreyle askıya çıkartılmış olup, 05.05.2023 tarihinde de askıdan indirilmiştir.