Kızılcahamam Belediyesi
Kızılcahamam Belediyesi
11.01.2023

 

İ L A N

 

                        Kızılcahamam Belediye Başkanlığından;

                       

                        Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesinde  bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mal 23.12.2022 tarih ve 301 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. maddesine göre toplam ihale bedelinin %25 peşin geriye kalan kısmı -4- eşit taksit ile aşağıda yazılı tarih ve saatte Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir

 

                        İlgililere ilan olunur.                                                           

                                                                                                                     

                                                                                              

 

 

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSA

 

S.N

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

M2

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL (M2)

TOPLAM BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT

 

İHALENİN

TARİHİ

SAATİ

1

İsmetpaşa-İmar

539

9

281,00

Arsa

950.-TL

266.950,00.-TL

8.009,00.TL

12.01.2023

11:00