Kızılcahamam Belediyesi
2023 YILININ İLK BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI
Geri
Kızılcahamam Belediyesi
03.01.2023

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2023 Yılı Ocak ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 02 Ocak 2023 tarihinde Pazartesi günü saat18:00’da, Kızılcahamam Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanıldı.

 

GÜNDEM    :

 

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemiz Meclisinin 06.12.2022 Tarih ve 78 Sayılı Toplantısında; İYİ Parti Grubu Belediye Meclis Üyeleri tarafından verilen müşterek imzalı yazılı önergenin, yasal olarak mevzuat açısından araştırılması için "Plan ve Bütçe Komisyonu"na sevk edildiğinden, mevzu konuya ilişkin "Plan ve Bütçe Komisyonu" Kararının görüşülmesi,

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22. maddesi gereği, Belediyemizin 2022 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerin denetimi için 1 yıllığına Meclis Üyeleri arasından "Denetim Komisyonu" seçimine esas olmak üzere,

        a) Tasnif Heyeti Seçilmesi (Oyların; sayım, döküm ve ilanı için)

        b) Denetim Komisyonu'na gizli oy ile 5 Meclis Üyesinin Seçilmesi (AK Parti'den 3, MHP'den 1 ve İYİ Parti'den 1 üye olmak üzere),

5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi gereği, İYİ Parti Grubundan, Belediyemiz Meclis Üyesi ve "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" Üyesi Zekai AYDIN'ın, İYİ PARTİ Grubundan istifa edip bağımsız olarak devam edeceğinden, yerine "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"nun süresini tamamlayana kadar (2023 Yılı Nisan ayına kadar) "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na İYİ Parti Grubundan 1 Üyenin seçilmesi,

6- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 96. maddesinde belirtilen harçların dışında Belediyemizce alınan ve ekli listede belirtilen ücretlerin görüşülmesi hususu,

7- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İmar ve Planlama Dairesi Başkanlığının 04.10.2022 Tarih ve 296483 Sayılı yazısına istinaden, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Kemalpaşa Mahallesinde kain mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 604 ada 1 parsel sayılı 8431 m2 miktarındaki taşınmaz üzerine Sosyal Konut yapılması için imar plan tadilatı Belediyemizce hazırlanmıştır. Hazırlanan imar plan tadilatında 604 ada 1 parsel sayılı taşınmaz mal Konut Alanı olarak düzenlenmiş olup, yapılaşma şartları E:1.20, yençok:15.50 olarak tanzim edilmiştir. Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi 604 ada 1 parselde, Belediyemizce Konut Alanı amaçlı hazırlatılan, ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi,

8- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Yenice Mahallesi kain meri imar planında İlköğretim Alanı olarak ayrılan   774 ada 7 parsel ve 775 ada 11 parselin Ortaöğretim Alanı, yapılaşma koşullarının belirlenmesi ve mülkiyet durumuna göre düzenlenmesine ilişkin olarak Belediyemizce 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı hazırlanmıştır. Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesi kain 774 ada 7 parsel ve 775 ada 11 parselin Ortaöğretim Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya sunulması hususunun görüşülmesi,

9- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14, 74 ve 75. maddesi, 7061 Sayılı Kanun'un 85. maddesi, 6360 Sayılı Kanun, 6495 Sayılı Kanun'un 100. maddesi ve diğer ilgili Kanunlar kapsamında, zaman zaman ihtiyaçları nedeniyle Belediyemizden talepleri olan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Sivil Toplum Kuruluşlarına, gerektiğinde öğrencilere, Amatör Spor Kulüplerine, Dernek ve Vakıflara, İlçemiz Kızılcahamam'ın 109 mahallesinde bulunan mabetler (cami, mescit), Mahalle Sosyal Tesis (Köy Konağı), mezarlık, çeşme, su kuyusu, su depoları gibi mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim kurumları (ilk, orta, lise ve yüksekokul vs.), yurtlar, okul, pansiyon vb. umuma hizmet eden, ihtiyacı olan yerlerin tadilat, tamirat, bakım, onarım ve yapım işleri için ve İlçemiz Kızılcahamam muhtarlıklarına, muhtarlık hizmetlerinde kullanılmak kaydıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "Mahalle ve Yönetimi" başlıklı 9. maddesine göre Belediyemiz Bütçesinin imkanları dahilinde her muhtarlığa ayrı ayrı olmak üzere 2023 yılında yardım ve destek verilmesi hususunun görüşülmesi,

10- Dilek, temenniler ve kapanış.