Kızılcahamam Belediyesi
MAHKEMEAĞACİN YERALTI KÜLTÜREL JEOSİTİ
Geri
MAHKEMEAĞACİN YERALTI KÜLTÜREL JEOSİTİ

Mahkemeağacin Mahallesi, ilçeye 18 km. uzakta ve Çeltikçi yolu üzerinde eski bir yerleşim yeri.  Mahkeme Ağacin'in yakın çevresinde bilhassa köy merkez olmak üzere 3 km yarıçapındaki bir alanda çok sayıda kültürel jeosit (mağara, yerleşim yeri, kilise vb. yerler) bulunmaktadır. Bunlar harabe, ören yeri, şapka tepe vb. şeklinde adlandırılırlar. Tüfler içinde bazı seviyeler kırmızı renkleri ile dikkati çekerler. Kırmızı renk bazı yerlerde oksitlenme, bazı yerlerde ise pişme sonucu olup yağmurlu havalarda çok daha belirgin renk zıtlığı gösterirler.

Burasının ilk sakinlerinin Roma’nın hışmından saklanan  ilk Hristiyanlar olması ihtimali vardır. Mağaraların olduğu yerdeki toprak hafif nemli ve gevşek bir yapıda olduğu için kolaylıkla mesken ve kilise haline getirilmiş.

Kaya kiliselerinde de içine haç konulan Nişler var.

Kadıpınarı’ndaki üç in, suni bir düzlüğe hakim. 8-10 dönüm alanındaki bu düzlüğün ucunda 5 metre yükseklikte mağaralar var.

Bu düzlük ve mağaranın dış yüzündeki yapılaşma da gizlenmeye gerek kalmadığının işareti olabilir. Düzlük, dinsel bir toplantı, vaaz için kullanılmış olabilir.

Mahkemeağacin tüfleri yer yer masif ve ince taneli yer yer de mm’den cm’ye ulaşan boyutlarda bazalt, andezit, riyolit parçaları, cüruf, pomza parçaları yer almaktadır. Bu taneler tüfün dayanıklılığını artırırlar.

Mahkemeağacin Mahallesinin önemli bir özelliği de balıkçıl kuşu yuvalarıdır. Köy bu kuşların göç yolları üzerinde olup her yıl Mayıs, Haziran aylarında kuşlar buraya gelirler ve geçen yıldan kalan yuvalarını kullanırlar. Yeni gelenler yeni yuva yaparlar. Yavrularını uçuruncaya kadar burada kalan balıkçıl kuşları su kuruyunca  yöreden ayrılırlar.